Menu
Předpověď počasí
In-počasí
Reklama
spolupracujeme s
Vedení účetnictví přes internet. Komplexní služby v oblasti účetnictví, daně, personalistiky a mezd.
změřte si rychlost připojení

SPEEDTEST Cesnet
SPEEDTEST.NET
Detail lnku...
Info o změně fakturace od 1.1.2014publikováno 18.3.2014, přečteno 6162x
Vážení členové sdružení,
dovoluji si připomenout důležitou změnu v provozu sdružení.

Jak jsme Vás již informovali (mailem, na webu sdružení, na osobních stránkách), tak vzhledem ke snaze co nejvíce snížit administrativní náročnost spojenou s provozem sdružení Čerčany.net jsme od 1.1.2014 zrušili zálohové faktury a zavedli fakturaci měsíční, za uplynulý měsíc.

Celý systém je myšlen a nastaven tak, aby pravidelně měsíčně vytvářel faktury za uplynulý měsíc a případné přeplatky použil k zápočtu budoucích faktur.

I nadále můžete využít doporučené varianty úhrad:
- úhrada měsíční faktury
Tu můžete provádět jednorázově dle zúčtovacích údajů na faktuře, nebo trvalým příkazem z účtu (do VS a SS uveïte členské číslo)
Vzor nastavení trvalého příkazu:
číslo účtu příjemce: 1948167379
kód banky příjemce: 0800
částka: 250,-
variabilní symbol: (své členské číslo)
specifický symbol: (své členské číslo)
den splatnosti: 13 (doporučeno)
periodicita platby: měsíčně
Zpráva pro příjemce: (Jméno Příjmení)


- úhrada zálohy na dané období dopředu
Zaslané prostředky jsou zálohou, ze které se postupně odečítají postupně vystavené faktury.
Vzor jednorázového příkazu:
číslo účtu příjemce: 1948167379
kód banky příjemce: 0800
částka: 1500,-
variabilní symbol: (své členské číslo)
specifický symbol: (své členské číslo)
Zpráva pro příjemce: (Jméno Příjmení)


Příklad:
v lednu zaplatím 1500 Kč na celé pololetí dopředu, faktury došlé za měsíce leden až červen jsou předplacené, proto je znovu neplatím. Faktury stačí jen pro vlastní potřebu vytisknout(pokud je potřebujete).


Mnoha členům sdružení platba zálohy na období dopředu vyhovuje (eviduji zálohy na pololetí i na celý rok), proto také obě varianty nabízíme.

Případné dotazy rád upřesním.

Hezký den přeje
-------------------------
Michal Novotný
hospodář sdružení Čerčany.net
(c) 2019 Čerčany.NET - Vladimír Stach, Přemek Berka a autoři příspěvků